سیویل فایل چطور کار می کند؟

سیویل فایل چطور کار می کند؟

سیویل فایل چطور کار می کند؟
فایل هایی که بر روی سایت قرار می گیرند دو دسته اند:
1- فایل های رایگان: این فایل ها توسط تیم سیویل فایل و سایر کاربران بر روی سایت قرار می گیرند، دانلود این فایل ها برای تمامی اعضای سایت رایگان است.
2- فایل های غیر رایگان: این فایل ها صرفا توسط کاربران بر روی سایت قرار می گیرند، دانلود این فایل ها تنها پس از خرید اینترنتی امکان پذیر است.

نحوه کسب درآمد کاربران از فروش فایل ها
درآمد کاربران از فروش هر فایل  %80 قیمت فایل می باشد. 20% قیمت فایل نیز به عنوان هزینه خدمات سایت در نظر گرفته شده است. در صورتی که کاربر برای افزایش فروش خود درصدی را نیز به عنوان پورسانت بازاریابی تعیین نماید، درصد مذکور به بازاریاب می رسد و از 80% متعلق به کاربر کسر می گردد.

توجه: پورسانت بازاریابی در هنگام آپلود فایل قابل انتخاب و تغییر است.

مثالی از نحوه محاسبه درآمد کاربران
فرض کنید یک کاربر فایلی را به قیمت 10 هزار تومان بر روی وبسایت قرار می هد و پس از چند روز این فایل 3 بار فروخته می شود. در این صورت درآمد این کاربر بصورت زیر محاسبه شده و در حساب کاربری وی منعکس می شود.
الف) بدون پورسانت بازاریابی
24.000=0.8*(10.000*3)
ب) با 10% پورسانت بازاریابی
21.000=0.7*(10.000*3)
 
نحوه تسویه حساب
در صورتی که درآمد شما از فروش فایل هایتان به مقدار حداقل 20 هزار تومان برسد، شما می توانید از طریق مسیر زیر درخواست پرداخت درآمد خود را در سایت ثبت کنید:
پنل کاربری/درآمد شما/درخواست برداشت از سایت

توجه: با توجه به امکان اعتراض خریدار از محتوای فایل، مبلغ فروش هر فایل 24 ساعت در حساب بعد در حساب شما تثبیت و قابل برداشت خواهد بود.