رسم نمودار تنش-کرنش سازه ی یک درجه آزادی در برابر زلزله با فرض رفتار خطی مصالح

رسم نمودار تنش-کرنش سازه ی یک درجه آزادی در برابر زلزله با فرض رفتار خطی مصالح

ابتدا مشخصات سازه شامل جرم، طول، سطح مقطع و ... و مشخصات مصالح نظیر مدول یانگ (ضریب الاستیسیته) در فایل main وارد شده و شتاب نگاشت  زلزله بصورت فایل txt در پوشه ی برنامه قرار داده می شود.

پارامترهای مساله ضمن معرفی در برنامه در فایل help نیز آورده شده اند.

با اجرای برنامه (فایل Main) پاسخ های جابجایی، سرعت و شتاب سازه ی SDOF محاسبه و ترسیم شده و چرخه ی تنش و کرنش مصالح با فرض رفتار  خطی   ترسیم می گردد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civil3

  • نام: مونا شعاعی
  • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۷/۴
  • محل سکونت: اردبیل
  • دانشگاه: دانشگاه تبریز
  • تحصیلات: نامشخص
  • رشته تحصیلی: مهندسی عمران سازه
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر