برنامه ی متلب محاسبه ی شاخص قابلیت اعتماد مرتبه اول "کرنل" و "هاسوفر و لیند" و محاسبه احتمال خرابی

برنامه ی متلب محاسبه ی شاخص قابلیت اعتماد مرتبه اول "کرنل" و  "هاسوفر و لیند"  و محاسبه احتمال خرابی

به احتمال رفتار ایمن، قابلیت اعتماد گفته می شود.

احتمال رفتار ایمن برابر است با یک منهای احتمال خرابیحل انتگرال برای محاسبه ی احتمال خرابی نیاز به روش های عددی دارد. بنابراین برای محاسبه ی احتمال گسیختگی از روش های دیگر از جمله تعریف شاخص قابلیت اعتماد استفاده می شود.

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civil3

  • نام: مونا شعاعی
  • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۷/۴
  • محل سکونت: اردبیل
  • دانشگاه: دانشگاه تبریز
  • تحصیلات: نامشخص
  • رشته تحصیلی: مهندسی عمران سازه
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر