بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب یکی از انواع عملیات ساختمانی است که چندان سابقه زیادی ندارد و به نحوی یک کار نوین و جدید در عرصه ساخت محسوب می شود. این عملیات در سال های اخیر از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است.

در این پروژه به بررسی اجمالی بتن ریزی زیر آب می پردازیم. در ابتدا به تبیین ویژگی های بتن زیر آب می پردازیم و الزامات آن را مطرح می کنیم. انواع افزودنی های مورد استفاده و نیز اثرات آنها بر خواص و عملکرد بتن نیز مورد بحث قرار می گیرد. سپس نحوه تولید و تحویل بتن بررسی می شود.

همچنین روش ها و تکنیک های بتن ریزی زیر آب شامل کیسه کاری (bagwork) استفاده از جام و کیسه ضامنی(Skip & toggle bag) استفاده از ترِمی و شیر هیدرولیکی (Teremie & hydrovalve)، پمپاژ (Pumping) استفاده از بتن جدایی ناپذیر (Non-Dispersible Concrete)، ازپیش ریختن سنگ دانه ها (Preplaced Aggregates) و بتن ریزی در قالب های انعطاف پذیر (Placing concrete into flexible formwork) مورد اشاره قرار می گیرد و در نهایت در مورد تعمیر و بهسازی سازه هایی که در زیر آب ساخته شده اند مباحثی مطرح می شود.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کاربردها
الزامات اصلی بتن ریزی زیر آب
طرح اختلاط
افزودنی های ضد آب شستگی (AWAs)
تولید بتن، تحویل و ریختن آن
روش های بتن ریزی زیر آب
1- کیسه کاری (Bagwork)
2- جام ها (Skips) و Toggle Bag ها
3- ترمی و شیر هیدرولیکی
3-1 روش بتن ریزی
3-2 آب بند شکسته
3-3 تشریح شیر هیدرولیکی (Hydrovalve)
4- پمپاژ
5- بتن جدایی ناپذیر (Non-Dispersible)
5-1 خود ترازی
5-2 آرماتورگذاری
6- بتن با سنگ دانه پیش ریخته شده (Preplaced Aggregates)
7- بتن ریزی در قالب انعطاف پذیر (Flexible Formwork)
کنترل و مانیتورینگ
تعمیر و مقاوم سازی
نتیجه گیری
مراجع
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .

ارائه دهنده فایل