نقشه پل ترکه ای سه بلوطک

نقشه های کامل پل ترکه ای سه بلوطک شامل
- جزئیات تیرهای طولی
- جزئیات تیرهای عرضی در محل کابل ها
- جزئیات هندسی و اتصال کابل ها به عرشه و پایلون
- جزئیات کوله ها

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .
نقشه های اتوکد

ارائه دهنده فایل

برخی دیگر از فایل های کاربر