طراحی شمع

استفاده از شمع ها در پروژه های مختلف بر اساس پاسخ به نیازهای متفاوت باعث توجه ای بسیاری از محققان به این قسمت از علم مهندسی پی شده است. در نتیجه این امر روش ها و فرمول های زیادی توسط محققان متفاوت برای پاسخ به سوال های متفاوتی که در این زمینه مطرح می شود ارائه شده است که بعضاً تفاوت زیادی با هم دارند. این امر سبب می شود که یک طراح یا مشاور و یا مجری برای اینکه بداند کی و کجا بایستی از چه فرمول یا روشی برای حل مسئله خود استفاده کند نیاز به درک کاملی از مفاهیم شمع داشته باشد، تا بهترین گزینه را برای حل مسئله خود انتخاب کند.

در واقع هنر یک مهندس پی این است که بتواند از پاسخ های متفاوتی که برای حل یک سوال ارائه شده بهترین جواب را برای سوال خاص خود استفاده کند و یا حتی با درک درستی که از مباحث شمع دارد راه حل مناسبی را ارائه دهد و این میسر نیست مگر با آشنایی مهندس با کلیه  روابط و روش های مربوطه در این زمینه. با این دیدگاه در این تحقیق سعی شده محقق به معرفی برخی از روابط و آزمون های شمع بپردازد.

در ابتدا روند کلی طراحی شمع ها بیان می شود، تا با آشنایی از مباحث مطرح شده در مبحث شمع جایگاه هر کدام در روند طرح یک پروژه شمع معلوم شود. سپس به توضیح موردی هر یک از گام های مطرح شده پرداخته شده است تا دید جامع تری نسبت به موارد یاد شده داده شود. در این تحقیق فقط بررسی ظرفیت باربری تک شمع تحت بار قائم فشاری و جانبی و در فصل بعد آزمایش های مربوط به ظرفیت باربری تک شمع تحت بار قائم فشاری پرداخته شده است. همچنین در پایان به آزمایش های مربوط به سلامت شمع پرداخته شده است.

فهرست مطالب
- فرآیند طراحی شمع ها
- برخي از موارد استفاده پي هاي شمعي
- طبقه بندي شمع ها
- بررسي ظرفيت باربري شمع تحت بار قائم
- مقاومت انتهايي شمع
- ظرفيت باربري اصطكاكي قائم شمع ‏
- شمع تحت بارجانبی
- ضرايب اطمينان در ظرفيت باربري شمع
- معرفی نرم افزار

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .
فایل word در 40 صفحه

ارائه دهنده فایل

برخی دیگر از فایل های کاربر