محاسبه تانسور تنش

محاسبه تانسور تنش در مختصات جدید و تعیین تنش های اصلی و جهات آن نسبت به محورهای مختصات کارتزین. همچنین تنش های عمودی و برشی اکتاهدرال (هشت وجهی)

به کمک حل جامع دو تمرین

مناسب برای دانشجویان سازه و زلزله

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .
فایل PDF در 5 صفحه

ارائه دهنده فایل

برخی دیگر از فایل های کاربر