فایل اکسل فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 98

این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1398 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، تحت نرم افزار اکسل تهیه شده است و شامل 7 فصل می باشد. ردیف های این فهرست بها شامل 2 زیر ردیف بهای واحد است. زیرردیف اول بهای واحد تهیه و زیر ردیف دوم بهای واحد نصب می باشد که در این فایل نیز تفکیک شده است.

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .
فایل اکسل