برنامه اکسل طراحی مخازن استوانه ای بتنی

این برنامه اکسل برای طراحی و کنترل مخازن استوانه ای بتنی با انواع تکیه گاه و بارگزاری وارد بر آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. حتما چنین برنامه ای برای طراحی کفایت نمی کند و تنها برای کنترل اولیه می تواند مفید واقع شود.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .
فایل اکسل

ارائه دهنده فایل