تاثیر پارامترهای هندسی بر اندرکنش دینامیکی خاک و لوله های مدفون در پای شیروانی ها

نویسنده : سید مجدالدین میر محمد حسینی، حسین حکیمی نژاد

 • سال : 1393
 • تعداد مشاهده : 1743 مرتبه
 • تعداد دریافت : 87 بار
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 8
 • حجم فایل : 1.1 مگابایت

از جمله پارامترهای هندسي تاثيرگذار بر عملکرد خطوط لوله مدفون عبوری از پای شيرواني ميتوان به قطر و عمق قرارگيری لوله و فاصله از پای شيرواني اشاره كرد.

از جمله پارامترهای هندسي تاثيرگذار بر عملکرد خطوط لوله مدفون عبوری از پای شيرواني ميتوان به قطر و عمق قرارگيری لوله و فاصله از پای شيرواني اشاره كرد. در این تحقيق با استفاده از تحليل عددی، تاثير این عوامل برروی لوله با راستای عمود بر حركت شيب در شرایط وقوع زلزله انجام شده كه در آن برای FLAC مورد بررسي قرار گرفته است. مدلسازی عددی به صورت دوبعدی و با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود مصالح شيرواني، مدل الاستوپلاستيک موهر-كلمب و برای المان های تير، رفتار الاستيک خطي در نظر گرفته شده است.
بارگذاری لرزه ای به صورت بار هارمونيک سينوسي از كف به مدل اعمال شده است. با فرض نسبت ثابت قطر به ضخامت، بررسي نتایج نشان مي دهد كه مقدار نيروها
در مقطع، با قطر لوله رابطه مستقيم و با عمق قرارگيری آن رابطه عکس خواهد داشت. هرچه زاویه شيب بيشتر باشد، تاثير فاصله از شيرواني بر كاهش نيروها بيشتر خواهد بود و همچنين با افزایش عمق لوله، حداكثر نيروها در مقطع، در فاصله دورتری از پای شيرواني رخ مي دهند.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civilfile

 • نام: تیم محتوای سایت
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۱۲/۱
 • محل سکونت: ایران
 • دانشگاه: CivilFile.com
 • تحصیلات: نامشخص
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر