بررسی تأثیر مشخصات بال تیر پیوند قائم برشی بر عملکرد لرزه اي آن

نویسنده : امیر پارسا، سید مهدي زهرائی

 • سال : 1394
 • تعداد مشاهده : 2307 مرتبه
 • تعداد دانلود : 38 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 7
 • حجم فایل : 907.3 کیلوبایت

خسارت هاي مالی و جانی به وجود آمده از زلزله در سال هاي اخیر، باعث شده توجه زیادي به کنترل ارتعاشات سازه و استفاده از میراگرها بشود. در بین میراگرها، میراگرهاي تسلیمی و مخصوصاً آن دسته از این نوع میراگرها که در خارج از سقف طبقات می باشند مانند تیرهاي پیوند قائم برشی به دلیل ارزانی و عدم خسارت عناصر ا

خسارت هاي مالی و جانی به وجود آمده از زلزله در سال هاي اخیر، باعث شده توجه زیادي به کنترل ارتعاشات سازه و استفاده از میراگرها بشود. در بین میراگرها، میراگرهاي تسلیمی و مخصوصاً آن دسته از این نوع میراگرها که در خارج از سقف طبقات می باشند مانند تیرهاي پیوند قائم برشی به دلیل ارزانی و عدم خسارت عناصر اصلی سازهاي، موردتوجه بیشتري قرار گرفته است.
این مقاله یک بررسی عددي درباره تأثیر ابعاد بال تیر پیوند قایم برشی بر عملکرد لرزه اي آن است. تیر پیوند قائم یک میراگر تسلیمی هست که از طریق تسلیم برشی انرژي را تلف می کند و اغلب برش توسط جان تیر تحمل می شود، از این رو بال هاي مقطع به طور مستقیم نقشی در تسلیم برشی و اتلاف انرژي ندارد و تنها نقشی که می توان براي بال ها قائل بود تأمین پایداري هست. این عدم پایداري احتمالی می تواند در اثر به وجود آمدن خمش، هرچند ناچیز باشد و یا در اثر انواع کمانش ها، چه کمانش موضعی چه کمانش کلی است.
این مقاله درواقع بررسی این اثرات بال تیر پیوند قائم است. مدل اول یک IPE 160 است که نتایج آزمایشگاهی آن نیز موجود است و با مقایسه آن نتایج با نتایج مدل یک صحت سنجی صورت گرفته
است (زهرایی، 2012). در ادامه با تغییر پهناي بال عملکرد لرزه اي آن را بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می دهد که در صورتی که تیر پیوند قائم مهار کافی داشته باشد با وجود کاهش طول بال هم چرخه هاي هیسترزیس پایدار و با سطح اتلاف انرژي مناسبی شکل گرفته است و اتلاف انرژي قابل توجهی دارند و با افزایش کرنش ها نمودار هیسترزیس چاق تر می شود به نحوي که سایر اجزاي اصلی سازه الاستیک باقی می ماند. با کاهش طول بال اندکی سختی سیستم کاهش یافته و چون تیر پیوند قایم یک میراگر تسلیمی بوده و مانند فیوز عمل می کند و سطح نیرویی در میراگر و به دنبال آن در کل سیستم نیز کاهش می یابد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civilfile

 • نام: تیم محتوای سایت
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۱۲/۱
 • محل سکونت: ایران
 • دانشگاه: CivilFile.com
 • تحصیلات: نامشخص
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر