ارزیابی روش طراحی مستقیم بر مبناي تغییر مکان براي قاب هاي EBF

نویسنده : امین محب خواه، سینا فراهانی

 • سال : 1394
 • تعداد مشاهده : 2256 مرتبه
 • تعداد دانلود : 42 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 8
 • حجم فایل : 906.6 کیلوبایت

روش طراحی مستقیم بر مبناي تغییرمکان یکی از روش هاي طراحی لرزه اي بر مبناي عملکرد می باشد که در دو دهه ي گذشته براي طراحی قاب هاي بتن آرمه، دیوارهاي برشی و پل ها پیشنهاد و توسعه یافته است. در این روش، رفتار یک سیستم چند درجه آزادي توسط یک سازه یک درجه آزادي معادل جایگزین تقریب زده می شود.

روش طراحی مستقیم بر مبناي تغییرمکان یکی از روش هاي طراحی لرزه اي بر مبناي عملکرد می باشد که در دو دهه ي گذشته براي طراحی قاب هاي بتن آرمه، دیوارهاي برشی و پل ها پیشنهاد و توسعه یافته است. در این روش، رفتار یک سیستم چند درجه آزادي توسط یک سازه یک درجه آزادي معادل جایگزین تقریب زده می شود. این سازه یک درجه آزاد داراي یک سختی سکانتی معادل در حداکثر تغییر مکان پاسخ و یک میرایی ویسکوز معادل می باشد. با معلوم بودن تغییرمکان طراحی هدف و شکل پذیري نظیر آن، سختی موثر سازه یک درجه آزاد در تغییر مکان حداکثر و برش پایه طراحی محاسبه شده و در ارتفاع سازه چند درجه آزادي موردنظر توزیع می گردد.
با وجود مطالعات متعدد انجام شده در مورد این روش براي انواع سازه ها، تا کنون تنها یک روش جامع براي سازه هاي فولادي با مهاربندي واگرا با تیر پیوند کوتاه در ادبیات فنی ارائه شده است.
هدف از این مطالعه، ارزیابی روش طراحی مستقیم بر مبناي تغییرمکان براي قاب هاي واگرا با انواع تیر پیوند کوتاه، متوسط و بلند می باشد. براي این منظور در این مطالعه سه قاب مهاربندي شده واگرا با تعداد طبقات 5 طبقه با انواع عملکرد تیرهاي پیوند با استفاده از روش طراحی مستقیم بر مبناي تغییر مکان طراحی شده اند. پس از اعتبار سنجی روش مدلسازي المان محدود، رفتار لرزه اي سه قاب واگراي مورد بررسی در این مطالعه تحت تحلیل هاي تاریخچه زمانی با استفاده از نرم افزار OpenSees ارزیابی می گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش طراحی مستقیم قاب هاي فولادي واگرا تخمین مناسبی از تغییرمکان نیاز غیرخطی این قابها به منظور رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر ارائه می دهد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civilfile

 • نام: تیم محتوای سایت
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۱۲/۱
 • محل سکونت: ایران
 • دانشگاه: CivilFile.com
 • تحصیلات: نامشخص
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر