تحلیل لرزه اي گروه شمع ناشی از اندرکنش کینماتیکی غیرخطی خاك و شمع

نویسنده : مجید شبخوان، حسین تحقیقی

 • سال : 1394
 • تعداد مشاهده : 2499 مرتبه
 • تعداد دانلود : 30 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 7
 • حجم فایل : 342.9 کیلوبایت

هنگام زلزله اثرات اندرکنش کینماتیکی خاك- شمع علاوه بر تغییر در حرکت میدان آزاد زمین، با وارد نمودن انحنا و تغییر شکل هاي جانبی از طرف خاك به شمع، باعث گسیختگی شمع ها در اعماق زمین می شود. با توجه به پیچیده بودن تحلیل پدیده اندرکنش کینماتیکی در خاك هاي لایه اي، نیاز به استفاده از روش هاي عددي

هنگام زلزله اثرات اندرکنش کینماتیکی خاك- شمع علاوه بر تغییر در حرکت میدان آزاد زمین، با وارد نمودن انحنا و تغییر شکل هاي جانبی از طرف خاك به شمع، باعث گسیختگی شمع ها در اعماق زمین می شود. با توجه به پیچیده بودن تحلیل پدیده اندرکنش کینماتیکی در خاك هاي لایه اي، نیاز به استفاده از روش هاي عددي براي تحقیق و تعیین بارهاي طراحی گروه شمع ها را روشن می کند.
در این مقاله از مدل اجزاي محدود سه بعدي توسط نرم افزار ABAQUS براي تحلیل لرزه اي گروه شمع ها واقع در دو لایه خاك با رفتار غیرخطی استفاده شده است. بدین منظور از مدل دراگر- پراگر سخت شونده براي بیان رفتار غیرخطی خاك و از المان هاي نامحدود براي جلوگیري از برگشت امواج لرزه اي به درون سیستم خاك - شمع و اثر جعبه اي استفاده می شود. ابتدا صحت نتایج مدل عددي براي شمع منفرد تحت بارگذاري استاتیکی با نتایج آزمایشگاهی و نیز روش عددي وینکلر مورد ارزیابی قرار گرفته و مشاهده می شود که مدل به کار رفته قادر به پیش بینی قابل قبول پاسخ ها می باشد. سپس اثرات اندرکنش کینماتیکی خاك–شمع روي نیروهاي داخلی گروه شمع ها واقع در محیط خاك لایه اي بررسی می گردد. انجام مطالعات پارامتري در خصوص عوامل موثر در تغییرات نیروهاي کینماتیکی شامل نسبت فاصله به قطر شمع و تعداد شمع ها درگروه نشان می دهد که روش عددي مذکور قابلیت خوبی براي بررسی نیروهاي کینماتیکی لرزه اي در گروه شمع ها را نیز دارد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civilfile

 • نام: تیم محتوای سایت
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۱۲/۱
 • محل سکونت: ایران
 • دانشگاه: CivilFile.com
 • تحصیلات: نامشخص
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر