بررسی سطح آمادگی ارتباطی – سرمایه اجتماعی خانوارهاي شهر سیرجان در برابر زلزله

نویسنده : محمود قدیري، صالحه حسینی، صغري شهربابکی، زهره نظري

 • سال : 1394
 • تعداد مشاهده : 2032 مرتبه
 • تعداد دانلود : 73 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 7
 • حجم فایل : 484.9 کیلوبایت

سالها تجربه برنامه ریزي شهري در جهان نشان داده است که در این حوزه نیز انسان و منابع انسانی حتی بیش از منابع مالی اهمیت و ارزش دارند، بطور یقین، پس از فاجعه روابط اجتماعی و اقتصادي درهم ریخته و سازمان اجتماعی از هم گسیخته می شود، بنابراین موضوع سرمایه اجتماعی قابل تأمل می باشد.

سالها تجربه برنامه ریزي شهري در جهان نشان داده است که در این حوزه نیز انسان و منابع انسانی حتی بیش از منابع مالی اهمیت و ارزش دارند، بطور یقین، پس از فاجعه روابط اجتماعی و اقتصادي درهم ریخته و سازمان اجتماعی از هم گسیخته می شود، بنابراین موضوع سرمایه اجتماعی قابل تأمل می باشد.
در این راستا بر اساس مسأله تحلیل سطح آمادگی ارتباطی- سرمایه اجتماعی خانوارهاي شهر سیرجان در برابر زلزله و با توجه به مبانی نظري موجود، دو فرضیه بدین عبارت ارائه شد: 1) میزان آمادگی ارتباطی- سرمایه اجتماعی اجتماعات محله اي شهر سیرجان در برابر زلزله از تفاوت معناداري برخوردار است. 2) بین میزان آمادگی ارتباطی- سرمایه اجتماعی اجتماعات محله اي شهر سیرجان و وضعییت اقتصادي- اجتماعی رابطه وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه ها، مفهوم آمادگی ارتباطی- سرمایه اجتماعی از طریق روش شاخص سازي، تکنیک هاي SAW و AHP در قالب 4 شاخص و 16 معرف تعریف عملیاتی شد. داده هاي مورد نیاز از طریق پرسش نامه و روش نمونه گیري خوشه اي، و از 350 خانوار نمونه (بر حسب روش کوکران) بدست آمد و از طریق روش هاي همبستگی پیرسون و اسپیرمن، واریانس یکطرفه و آزمون توکی تحلیل شد. نتایج بررسی فرضیه اول نشان داد که محلات از نظر ارتباطی- سرمایه اجتماعی با یکدیگر تفاوت معنادار ندارند و فرضیه دوم مبنی بر رابطه میزان آمادگی ارتباطی- سرمایه اجتماعی با وضعیت اقتصادي – اجتماعی تأیید شد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civilfile

 • نام: تیم محتوای سایت
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۱۲/۱
 • محل سکونت: ایران
 • دانشگاه: CivilFile.com
 • تحصیلات: نامشخص
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر