ارزیابی لرزه اي ساختمانهاي جداسازي شده تحت اثر زلزله هاي نزدیک گسل با استفاده از تحلیل هاي بارافزون

نویسنده : سپیده حاصلی، مهدي پورشاء

 • سال : 1394
 • تعداد مشاهده : 1789 مرتبه
 • تعداد دانلود : 40 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 8
 • حجم فایل : 588 کیلوبایت

جداسازي پایه لرزه اي یک سیستم استهلاك انرژي است که پاسخ هاي لرزه اي یک سازه از قبیل شتاب ها و تغییرمکان هاي نسبی طبقه را کاهش می دهد. جداساز لرزه اي با دور کردن زمان تناوب سازه از زمان تناوب غالب زمین لرزه ها، پاسخ سازه و در نتیجه خسارات وارده را کاهش می دهد.

جداسازي پایه لرزه اي یک سیستم استهلاك انرژي است که پاسخ هاي لرزه اي یک سازه از قبیل شتاب ها و تغییرمکان هاي نسبی طبقه را کاهش می دهد. جداساز لرزه اي با دور کردن زمان تناوب سازه از زمان تناوب غالب زمین لرزه ها، پاسخ سازه و در نتیجه خسارات وارده را کاهش می دهد. از طرفی تاریخچه زمانی شتاب زمین لرزه هاي حوزه نزدیک گسل، محتواي فرکانسی بالایی دارد. حرکت هاي شدید زلزله هاي نزدیک گسل که با دامنه بزرگ، پریود بلند و تحریکات پالس گونه مشخص می شوند، تمایل به ایجاد جابه جایی هاي بزرگ در جداساز دارند.
در این مطالعه سعی می شود که رفتار قاب هاي خمشی جداسازي شده پایه با سه سطح حفاظتی مختلف شامل جداسازهاي سخت، متوسط و نرم تحت اثر زلزله هاي نزدیک گسل با استفاده از تحلیل هاي بارافزون، مورد مطالعه قرار گیرد و دقت این نوع تحلیل ها در مقایسه با تحلیل هاي تاریخچه زمانی غیرخطی بررسی شود. به منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی از 4 گروه 7 تایی شتابنگاشت استفاده می شود. یک گروه شامل 7 رکورد زلزله حوزه دور از گسل است. 3 گروه دیگر، رکوردهاي نزدیک گسل هستند که نماینده ي 3 ویژگی مهم رکوردهاي نزدیک گسل شامل مشخصهي جهت پذیري رو به جلو (Forward Directivity)، حرکت پرتابی (Fling-Step) و زلزله هاي نزدیک گسل فاقد پالس (No Pulse) می باشند. بعد از آن سازه هاي جداسازي شده تحت تحلیلهاي بارافزون با استفاده از دو نوع توزیع بار متناسب با شکل مود اول و
Protective System Committee) PSC قرار می گیرند. همچنین به منظور در نظرگیري اثر مودهاي بالاتر در سازه هاي جداسازي شده با ارتفاع متوسط، روش تحلیل بارافزون مودال (MPA) براي این سازه ها انجام می شود.
نتایج نشان میدهد که روش MPA برای حالت جداسازي سخت (H) و براي مجموعه رکوردهاي داراي پالس به علت در نظرگیري اثرات مودهاي بالاتر تطابق بهتري را با نتایج تغییرمکان نسبی طبقات به دست آمده از تحلیل هاي تاریخچه زمانی غیرخطی نشان می دهد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civilfile

 • نام: تیم محتوای سایت
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۱۲/۱
 • محل سکونت: ایران
 • دانشگاه: CivilFile.com
 • تحصیلات: نامشخص
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر