اصلاح شاخص آسیب پذیري RISK-UE با استفاده از مایکروترمورها براي ساختمان هاي اسکلت بنایی غیرمسلح

نویسنده : سحر صادقی، مهنوش بیگلري، ایمان عشایري

 • سال : 1394
 • تعداد مشاهده : 1694 مرتبه
 • تعداد دانلود : 18 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 8
 • حجم فایل : 460.4 کیلوبایت

بررسی حاصل از زلزله هاي گذشته حاکی از آن است که مهمترین عامل در بروز خسارت هاي فراوان اقتصادي و تلفات انسانی، آسیب پذیري بالاي ساختمان هاي یک منطقه می باشد. بنابراین ارزیابی ساختمان ها به منظور پیش بینی عملکرد آنها در زلزله هاي آتی، مقاوم سازي ساختمانهاي آسیب پذیر و برنامه هاي مدیریت بحران امري حیات

بررسی حاصل از زلزله هاي گذشته حاکی از آن است که مهمترین عامل در بروز خسارت هاي فراوان اقتصادي و تلفات انسانی، آسیب پذیري بالاي ساختمان هاي یک منطقه می باشد. بنابراین ارزیابی ساختمان ها به منظور پیش بینی عملکرد آنها در زلزله هاي آتی، مقاوم سازي ساختمانهاي آسیب پذیر و برنامه هاي مدیریت بحران امري حیاتی است.
روش هاي کمی و کیفی متعددي در زمینه تعیین میزان آسیب پذیري ساختمانها وجود دارد. با توجه به اینکه روش هاي کمی نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتري نسبت به روشهاي کیفی می باشند، بنابراین استفاده از روشهاي کیفی به منظور تخمین اولیه و تقسیم بندي ساختمانهاي آسیب پذیر ضروري است. به منظور حصول اطمینان از نتایج ارزیابی کیفی می توان مقدار آنها را با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی کمی اصلاح کرد.
از جمله روشهاي ارزیابی کیفی، روش شاخص آسیب پذیري RISK-UE می باشد، که حاصل مطالعات گسترده در اروپاست. همانطور که می دانیم در این روش براي هر تیپ از ساختمان ها، شاخصی در نظرگرفته می شود که حاصل مجموع هاي از پارامترهاي مختلف می باشد . در عین
حال اندازه گیري ریز لرزه ها یکی از کارآمدترین روشها در تعیین آسیب پذیري لرزه اي ساختمانها با استفاده از روابط ناکامورا به شمار می آید که از جمله روشهاي کمی محسوب می شود.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

civilfile

 • نام: تیم محتوای سایت
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۱۲/۱
 • محل سکونت: ایران
 • دانشگاه: CivilFile.com
 • تحصیلات: نامشخص
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر