قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

فهرست :

باب اول اشخاص مشمول مالیات (مواد۱تا۲)

باب دوم مالیات بر دارائی

·         فصل اول : مالیات سالانه املاک (مواد۳تا۹)

·         فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد۱۰و۱۱)

·         فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر (مواد۱۲تا۱۶)

·         فصل چهارم : مالیات برارث (مواد۱۷تا۴۳)

·         فصل پنجم :حق تمبر (مواد۴۴تا۵۱)

باب سوم مالیات بردرآمد

·         فصل اول :مالیات بردرآمد املاک (مواد۵۲تا۸۰)

·         فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزی (ماده ۸۱)

·         فصل سوم مالیات بردرآمد حقوق (مواد ۸۲ تا۹۲)

·         فصل چهارم :مالیات بردرآمد مشاغل (مواد۹۳ تا ۱۰۴)

·         فصل پنجم :مالیات بردرآمداشخاص حقوقی (مواد۱۰۵ تا۱۱۸)

·         فصل ششم :مالیات درآمد اتفاقی (مواد۱۱۹ تا ۱۲۸)

·         فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (مواد ۱۲۹تا۱۳۱)

باب چهارم در مقررات مختلف

·         فصل اول :معافیت ها (مواد۱۳۲تا۱۴۶)

·         فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک (مواد۱۴۷تا۱۵۱)

·         فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی (مواد۱۵۲تا۱۵۴)

·         فصل چهارم :مقررات عمومی (مواد۱۵۵ تا۱۷۶)

·         فصل پنجم :وظایف مودیان (مواد۱۷۷ تا۱۸۱)

·         فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث (مواد۱۸۲ تا ۱۸۸)

·         فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی (مواد۱۸۹ تا۲۰۲)

·         فصل هشتم :ابلاغ (مواد ۲۰۳ تا۲۰۹)

·         فصل نهم :وصول مالیات (مواد۲۱۰ تا۲۱۸)

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

·         فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها (مواد۲۱۹تا۲۳۵)

·         فصل دوم : ترتیب رسیدگی (مواد ۲۳۶ تا۲۴۳)

·         فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی (مواد۲۴۴ تا۲۵۱)

·         فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن (مواد۲۵۲تا۲۶۰)

·         فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد۲۶۱تا۲۶۲)

·         فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد۲۶۳تا۲۷۳)

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

pooyahayati

  • نام: پویا حیاتی
  • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۱/۴
  • محل سکونت: تهران
  • دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • تحصیلات: فارغ التحصیل ارشد
  • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - زلزله
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر