آشنایی با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژ

 • تعداد مشاهده : 710 مرتبه
 • تعداد دانلود : 63 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 26
 • حجم فایل : 669.2 کیلوبایت

آشنایی با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژ

تعاریف و اصطلاحات
در این راهنما اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
گودبرداري: گودبرداري به هر گونه حفاري و خاکبرداري در تراز پایینتر از سطح طبیعی زمین یا در تراز
پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق میشود. پروانه اشتغال به کار: پروانه اشتغال به کار مهندسی.
سازنده: سازنده(مجري) شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان از وزارت راه و شهرسازي است که به عنوان پیمانکار کل، اجراي عملیات ساختمانی را به عهده دارد.
صاحبکار: صاحب کار شخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی است که انجام عملیات گودبرداري را طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار مینماید. در صورتی که صاحب کار داراي پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان از وزارت راه و شهرسازي باشد، میتواند خود به عنوان سازنده فعالیت نماید.
طراح ساختمان: تهیه کننده نقشهها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان براساس شرح خدمات مهندسان رشتههاي ساختمان در حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت راه و شهرسازي.
ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال به کار معتبر در زمینه نظارت از وزارت راه و شهرسازي است که در حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال به کار بر اجراي صحیح عملیات ساختمانی نظارت میکند. ناظر در حوزهي گودبرداري می بایست اطلاعات ژئوتکنیکی لازم را داشته باشد.
شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک: به اشخاص حقوقی اطلاق میگردد که پروانه اشتغال
به کار در امور آزمایشهاي ژئوتکنیک مطابق ضوابط و مقررات تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال
به کار شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی وزارت راه و شهرسازي احراز صلاحیت شده باشند، همچنین شرکتهاي تأیید شده توسط معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور پس از انجام روال دستورالعملهاي موجود این صلاحیت را دارند.
سطح خطر گودبرداري: سطح خطر گودبرداري با عمق گود، نوع خاك، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیت ساختمانهاي مجاور آن به صورت گودبرداري با خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد توسط طراح ساختمان تعیین میشود. ارزیابی سطح خطر گودبرداري بر اساس ضوابط مندرج در مبحث هفتم مقرارات ملی ساختمان (پی و پیسازي) انجام خواهد شد.
ساختمان مجاور گود: عبارتست از انواع ابنیه اطراف گود ( مانند: ساختمان، خطوط لوله و جاده ) که به تشخیص طراح ساختمان تحت تأثیر گودبرداري قرار میگیرد.
جلسه مشترك: جلسهاي است که در گودبرداريهاي با خطر زیاد و بسیار زیاد پیش از انجام عملیات
گودبرداري به منظور مرور و کنترل نقشههاي اجرایی، توجیه و هماهنگی انجام عملیات، با حضور صاحبکار، ناظر، ناظر ژئوتکنیک، طراح ساختمان، طراح گودبرداري، سازنده و نماینده فنی شهرداري در محل احداث ساختمان تشکیل خواهد شد. کارشناس ایمنی کارگاه ساختمانی: شخص حقیقی یا حقوقی که توسط سازنده در گودهاي با خطر زیاد و بسیار زیاد جهت مراقبت از رعایت ایمنی در کارگاه به کار گرفته میشود.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

pooyahayati

 • نام: پویا حیاتی
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۱/۴
 • محل سکونت: تهران
 • دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • تحصیلات: فارغ التحصیل ارشد
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - زلزله
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر