شرح وظایف ناظر عمران

 • تعداد مشاهده : 1079 مرتبه
 • تعداد دانلود : 70 دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 3
 • حجم فایل : 40.5 کیلوبایت

شرح وظایف ناظر عمران

شرح وظایف ناظر عمران
کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه هاي سازه، گودبرداري و روش ها و مشخصات داده شده مصوب مرجع  صدور پروانه ساختمان براي نظارت بر عملیات اجرایی
کنترل اقدامات الزامی انجام شده قبل از برچیدن ساختمان موجود
کنترل اخذ مجوزهاي لازم و مطالعه و مندرجات آن ها
کنترل بررسی وضعیت ساختمان ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهري توسط سازنده
مطالعه گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاك و کسب اطلاعات لازم از آن براي کنترل اجراي ساختمان
کنترل وضعیت پیاده شدن نقشه پی و انطباق آن نقشه هاي مصوب
کنترل انجام وظیفه سازنده درباره انطباق خاك محل با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاك و نقشه هاي مصوب و در صورت لزوم اعلام مغایرت به مرجع صدور پروانه ساختمان
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در پی کنی شامل موقعیت، عمق استقرار، ابعاد، شکل، آماده کردن کف، زه کشی پی ها
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در قالب بندي ها شامل موقعیت و آماده سازي، امتداد، پایداري و  مقاومت، محل قالب ها، ابعاد و فاصله بازشوها و پاکسازي نهایی آن ها
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در میلگردگذاري شامل تمیزي میلگردها و عاري بودن آنها از مواد زائد  نظیر رنگ و زنگ، قطر، طول، خم، وصله، پوشش، موقعیت، تعداد، پایداري، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد میلگردها، فاصله لازم براي پوشش بتن، لقمه و خرك ها.
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در طرح و نحوه اختلاف بتن و نحوه حمل و نقل (شامل جدا نشدن  اجزاي بتن، زمان حمل)، ریختن و جادادن بتن (شامل درجه حرارت هوا، استفاده از وسایل مناسب، یکنواختی در بتن ریزي، عملکرد مداوم، آماده کردن سطوح تماس بتن، ارتفاع سقوط،چگونگی ریختن در قالب ها، ضخامت لایه ها، شرایط آب و هوایی)
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در متراکم کردن، پرداخت سطوح نهایی، نگهداري، حفاظت و عمل آوري بتن و زمان مناسب باز کردن قالب ها
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

pooyahayati

 • نام: پویا حیاتی
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۱/۴
 • محل سکونت: تهران
 • دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • تحصیلات: فارغ التحصیل ارشد
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - زلزله
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر