ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه موجود بتنی بر اساس نشریه 360

نویسنده : احمد کارگر

 • سال : 1394
 • تعداد مشاهده : 1732 مرتبه
 • تعداد دریافت : 3 بار
 • فرمت فایل اصلی: pdf
 • تعداد صفحات: 99
 • حجم فایل : 15.7 مگابایت

ارزیابی ساختمان 6 طبقه بتنی موجود بصورت خطی و استاتیکی غیرخطی در نرم افزار ٍETABS

ارزیابی لرزه ای ساختمان های موجود امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. ظرفیت سازه موجود و توان شکل پذیری آن مورد سوال هر کارفرمای است تا ایمنی سازه خود را بررسی کند.

ارزیابی لرزه ای شامل ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺳﺎزي، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳـﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

در این پروژه برای ارزیابی لرزه ای یک سازه بتنی از روش های خطی و استاتیکی غیر خطی در نرم افزار ETABS استفاده شده است. روند گام به گام براساس نشریه 360 ایران از ویژگی های بارز این پروژه است.


برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .
فایل pdf در 99 صفحه

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

arira

 • نام: احمد کارگر
 • تاریخ عضویت: ۱۳۹۶/۲/۱۲
 • محل سکونت: اردبیل
 • دانشگاه: دانشکده فنی تهران
 • تحصیلات: فارغ التحصیل ارشد
 • رشته تحصیلی: مهندسی زلزله
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر