سوالات و پاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان ۹۵

25,000 تومان

در این فایل پاسخ سوالات ازمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان سال ۹۵ به صورت تشریحی و در قالب فایل…

50%

حل سوالات آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان ۹۸

10,000 تومان 5,000 تومان

پاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان سال ۹۸

17%

پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان قوه قضاییه ۹۹

30,000 تومان 25,000 تومان

سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه ۹۹ رشته راه و ساختمان به همراه پاسخ تشریحی