نمونه سوال روسازی راه به همراه پاسخ تشریحی

30,000 تومان

نمونه سوال روسازی راه به همراه پاسخ تشریحی: – روابط حجمی و وزنی خاک ها – دانه بندی خاک –…

نمونه سوال درس روسازی راه

5,000 تومان

سوالات حل شده روسازی راه (دکتر مقدس نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر)