حل معادله حرکت سیستم یک درجه آزادی با نرم افزار متلب

20,000 تومان

آموزش گام به گام و کاربردی کد نویسی تحلیل سیستم یک درجه آزادی با نرم افزار متلب و مقایسه نتایج…

کد متلب تحلیل سازه به روش نیومارک

25,000 تومان

آنالیز دینامیکی سازه به روش نیومارک با استفاده از MATLAB این کد قادر است آنالیز دینامیکی سازه را به روش…