برنامه متلب طیف فوریه
20%

کد متلب محاسبه و رسم نمودار طیف دامنه فوریه

25,000 تومان 20,000 تومان

کد برنامه آماده نرم افزار MATLAB برای محاسبه و رسم نمودار طیف دامنه فوریه به همراه توضیحات و صحت سنجی…

برنامه متلب حل انتگرال دوهامل
21%

کد متلب حل انتگرال دوهامل با توضیحات و صحت سنجی

21,000 تومان 16,500 تومان

کد آماده نرم افزار Matlab برای حل انتگرال دوهامل به همراه توضیحات و صحت سنجی آن نرم افزار MATLAB یکی…

برنامه متلب طیف پاسخ
20%

کد متلب محاسبه و رسم طیف پاسخ جابجایی، شبه سرعت و شبه شتاب

35,500 تومان 28,500 تومان

کد آماده نرم افزار Matlab برای محاسبه و رسم نمودار طیف پاسخ جابجایی، شبه سرعت و شبه شتاب به همراه…

حل معادله حرکت سیستم یک درجه آزادی با نرم افزار متلب

20,000 تومان

آموزش گام به گام و کاربردی کد نویسی تحلیل سیستم یک درجه آزادی با نرم افزار متلب و مقایسه نتایج…

تحلیل ماتریسی قاب دوبعدی در متلب

20,000 تومان

تحلیل ماتریسی قاب دوبعدی در نرم افزار MATLAB در این برنامه پس از شماره گذاری اعضا و گره های قاب…

رسم نمودار اندرکنش سه بعدی ستون بتن مسلح

25,000 تومان

برنامه متلب رسم نمودار اندرکنش سه بعدی ستون بتن مسلح برای رسم نمودار اندرکنش سه بعدی ستون بتن مسلح باید بصورت…

کد متلب تحلیل سازه به روش نیومارک

25,000 تومان

آنالیز دینامیکی سازه به روش نیومارک با استفاده از MATLAB این کد قادر است آنالیز دینامیکی سازه را به روش…

مرجع کامل برنامه های حل معادلات حرکت سازه چند درجه آزادی تحت زلزله در متلب

50,000 تومان

حل معادلات دیفرانسیل حرکت سیستم چند درجه آزادی تحت نیروی زلزله با استفاده از روش های ۱- ویلسون-تتا ۲- نیومارک-بتا…