مرجع کامل برنامه های حل معادلات حرکت سازه چند درجه آزادی تحت زلزله در متلب

50,000 تومان

حل معادلات دیفرانسیل حرکت سیستم چند درجه آزادی تحت نیروی زلزله با استفاده از روش های ۱- ویلسون-تتا ۲- نیومارک-بتا…