نرم افزار آزمایشگاه خاک دارتیس
5%

نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب ۱٫۰٫۰٫۴

2,000,000 تومان 1,900,000 تومان

دارتیس لب یک نرم افزار مکانیک خاک است که برای انجام محاسبات و گزارش گیری از مرسوم ترین آزمایش های…