آموزش نرم‌افزار Peysanj

30,000 تومان

آموزش نرم‌افزار Peysanj از مجموعه NovoTech در مدت ۳۰ دقیقه با این نرم‌افزار می‌توان ظرفیت باربری و نشست پی سطحی…

برآورد سیلاب با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از EasyFit (تحلیل فراوانی سیلاب)

29,900 تومان

در این ویدئوی آموزشی نحوه برآورد سیلاب با دوره بازگشت های مختلف از صفر تا ۱۰۰ با استفاده از نرم…

استخراج نقشه توپوگرافی با استفاده از Google Earth

15,000 تومان

نقشه های توپوگرافی یکی از مهمترین داده های مورد نیاز در مطالعات مهندسی و تحقیقات علمی می باشد. در حال…

آموزش نرم‌افزار NovoSPT

30,000 تومان

آموزش نرم‌افزار NovoSPT از مجموعه NovoTech در مدت ۳۳ دقیقه با این نرم‌افزار می‌توان نتایج آزمایش نفوذ استاندارد را پردازش…