مراحل ساخت ساختمان با اسکلت بنایی

9,900 تومان

در این فایل اطلاعاتی مفید از اجرای پی ساختمان و تا انتهای مراحل عایق کاری و نماسازی ارائه شده است.…

صفر تا صد ساختمان سازی

10,000 تومان

در این پروژه کلیه مراحل ساخت یک ساختمان معرفی و توضیح داده شده است. فهرست مطالب صدور پروانه تهیه نقشه…