ایبوک طراحی و اجرای شمع در ساختمان و مدلسازی آن در SAFE

17,000 تومان

در این ایبوک ابتدا به تعریف و کاربرد شمع در ساختمان می پردازیم و سپس گام به گام طراحی و…

اکسل طراحی تیر لانه زنبوری

3,500 تومان

این فایل بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث دهم و روش تنش مجاز تنظیم شده و با گرفتن داد های…