نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای تاسیسات برقی سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹

69,900 تومان

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای ردیف های فهرست بهای تاسیسات برقی سال های ۹۷ و ۹۸ و…

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹

69,900 تومان

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای ردیف های فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال های ۹۷ و ۹۸ و…

فهرست بها ژئوتکنیک ۱۳۹۷

75,000 تومان

فایل اکسل فهرست بها ژئوتکنیک ۱۳۹۷ با قابلیت تغییر، پرینت و محاسبه هزینه با قابلیت تغییر، پرینت و محاسبه خودکار…

قیمت جدید در پروژه های ساخت

20,000 تومان

شرح کامل و روش محاسبه قیمت جدید در پروژه های ساخت به همراه نکات کاربردی در این فایل با قیمت…

اکسل فهرست بهای راهداری سال ۱۳۹۹

7,500 تومان

اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۹ این فایل اکسل  فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری سال ۱۳۹۹…

اکسل فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۹

7,500 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۹ این فایل شامل اکسل فهرست…

اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۹

7,500 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۹ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه…

اکسل فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹

7,500 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹ این فایل شامل اکسل فهرست…

اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۹

6,900 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۹ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه…