ارزیابی میزان تاثیر میراگر تسلیم شونده بر منحنی آسیب پذیری قاب های خمشی بتنی

70,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد سازه: ارزیابی میزان تاثیر میراگر تسلیم شونده U شکل و جداگرهای پایه بر منحنی آسیب پذیری…

خرابی پیشرونده در قاب های خمشی فولادی

80,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد: بررسی خرابی پیشرونده در قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل غیرخطی امروزه تحلیل رفتار سازه…

ديوارهای برشی کامپوزيتی و عملکرد لرزه ای آن ها

150,000 تومان

سمینار حاضر در مورد دیوار برشی مرکب می باشد که به صورت کامل و جامع در این باره تحقیق شده…

بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی تقویت شده با الیاف FRP با استفاده از روشهای المان محدود

40,000 تومان

در این پایان نامه از نرم افزار آباکوس (ABAQUS) جهت مدل سازی دیوارهای بنایی استفاده شده است . پایان نامه…

اثر انفجار بر سازه های زیر زمینی

40,000 تومان

سمینار پیش رو مشتمل بر پنج فصل می باشد. در فصل اول مقدمه‏ ای بر اثر انفجار بر سازه هایی…