17%

نمونه رکورد زلزه های حوزه دور (دانزه ترکیه، امپریا والری،نورتریج)

60,000 تومان 50,000 تومان

سه فایل شتابنگاشت اصلاح شده به همراه تمامی فایل های خام دریافت شده از سایت پیر بریکلی مربوط به حوزه…

تحلیل استاتیکی و دینامیکی ساختمان بتنی
20%

تحلیل استاتیکی و دینامیکی ساختمان بتنی و طراحی بر اساس استاندارد ۲۸۰۰

32,500 تومان 26,000 تومان

پروژه تحلیل استاتیکی معادل، طیفی و تاریخچه زمانی یک ساختمان ده طبقه بتنی و طراحی آن بر اساس ویرایش ۴…

مدلسازی ستون بتنی در ABAQUS

25,000 تومان

مدل سازی ستون بتن مسلح و رسم نمودار نیرو-جابجایی این فایل شامل مدلسازی یک ستون بتن مسلح در نرم افزار…

مدلسازی پل بتنی مستقیم ۷ دهنه با استفاده از نرم افزار Opensees

39,000 تومان

پل ها یکی از مهم ترین ابنیه در سیستم حمل و نقل هستند. برای طراحی پل ها از روش های…

مدلسازی پل بتنی سه دهانه در نرم افزار SAP

59,000 تومان

ارزیابی و  بررسی قابلیت اعتماد هر سازه مستلزم درک درست از رفتار مصالح، اعضای اصلی و ثانویه است. برای این…