طراحی مخزن آب
50%

طراحی لرزه ای مخزن هوایی ۶۰ مترمکعبی آب

40,000 تومان 20,000 تومان

این فایل شامل طراحی لرزه ای یک مخزن آب هوایی فلزی با حجم ۶۰ متر مکعب است. سازه مورد نظر…

پیش بینی مقاومت فشاری بتن با یادگیری ماشین در پایتون

28,000 تومان

در این کد از توابع پایتون و یک سری داده (Data set) شامل اطلاعات ۱۰۳۰ آزمایش تست فشاری بتن برای…

طراحی دستی تیر دال بتنی به روش قاب معادل

25,000 تومان

بتن پیشرفته: طراحی تیر-دال بتنی دوطرفه به روش قاب معادل (حل دستی) تحلیل و طراحی ساختمان بتنی ۵ طبقه با…

طراحی دال تخت بتنی به روش قاب معادل

25,000 تومان

بتن پیشرفته: طراحی دال تخت دو طرفه بتنی به روش قاب معادل به روش دستی به صورت گام به گام…

طراحی سازه فولادی ۵ طبقه با قاب EBF

25,000 تومان

طراحی ساختمان فولادی ۵ طبقه با قاب EBF به روش آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم و روش پوش آور نشریه…

طراحی سوله با نرم افزار SAP

25,000 تومان

پروژه درس فولاد پیشرفته: طراحی سوله به کمک نرم افزار سپ و محاسبات دستی آموزش طراحی سوله به کمک نرم…

تحلیل اعضاء صفحه ای به کمک المان ۹ گرهی در متلب

100,000 تومان

آموزش گام به گام برنامه نویسی با متلب برای آنالیز اعضاء صفحه ای به کمک المان ۹ گره ای (همراه…

آموزش کد نویسی متلب برای تحلیل خرپاها

45,000 تومان

کد MATLAB تحلیل خرپا کد نویسی متلب برای تحلیل خرپاها شامل تشکیل ماتریس سختی، تعیین نیروهای داخلی و عکس العمل…

محاسبه دستی ماتریس سختی به همراه کد متلب

20,000 تومان

محاسبه گام به گام و دستی ماتریس سختی المان صفحه ای محاسبه دستی ماتریس سختی (به روش ۴ گره ای)…