برنامه متلب تحلیل قاب ها و تیرها

70,000 تومان

پروژه درس اجزا محدود: کدنویسی با متلب جهت آنالیز قاب ها و تیرها به صورت گام به گام و کاربردی…

طرح و محاسبه خرپای دو بعدی، قاب دو بعدی و یک محیط پیوسته در MATLAB

70,000 تومان

پروژه درس اجزا محدود: طرح و محاسبه خرپای دو بعدی، قاب دو بعدی و یک محیط پیوسته با استفاده از…