زمانبندی و مدیریت پروژه MSP صفر تا صد ساختمان

25,000 تومان

فایل زمانبندی صفر تا صد مراحل سفت کاری و نازک کاری ساختمان به همراه فایل اکسل تکمیلی گزارشات این فایل…

کنترل پروژه MSP مجتمع ساختمانی ۴ طبقه با زیرزمین

20,000 تومان

فایل کامل کنترل پروژه شامل عملیات ساختمانی و تاسیساتی و محوطه سازی مجتمع مسکونی ۴ طبقه با زیر زمین و…

برنامه زمانبندی اجرای ساختمان ۷ طبقه بتنی

49,000 تومان

برنامه زمانبندی اجرا ساختمان ۷ طبقه بتنی شامل گانت چارت، وزن فیزیکی ، درصد پیشرفت فیزیکی، درصد پیشرفت وزنی و…