محاسبه پارامترهای مدل رفتاری هایپربولیک دانکن و چانگ

30,000 تومان

محاسبه پارامترهای مدل رفتاری هایپربولیک دانکن و چانگ با استفاده از نتایج آزمایش سه محوری فشاری در شرایط CU و…

محاسبه سرعت موج برشی با عدد SPT و N اصلاح شده

100,000 تومان

برنامه اکسل محاسبه عدد سرعت موج برشی میانگین مطابق آئین نامه ۳۶۰ با داشتن عدد SPT و N اصلاح شده

طراحی سد خاکی با نرم افزار geo studio

45,000 تومان

آموزش گام به گام طراحی سد خاکی با نرم افزار ژئو استودیو در این فایل مراحل مختلف طراحی سدخاکی با…

محاسبه سرعت موج برشی میانگین آزمایش دانهول

100,000 تومان

محاسبه سرعت موج برشی میانگین، آزمایش دانهول محاسبه Vs میانگین در دانهول اولین فایل اکسل محاسبه سرعت موج برشی میانگین…

طراحی میکروپایل در نرم افزار SAFE

12,000 تومان

گزارش حاضر جهت بهسازي زمین محل احداث پروژه واقع در شهرستان تنکابن تهیه گردیده است. سازه از نوع اسکلت بتنی،…

طراحی ميکرو پايل

30,000 تومان

تعیین ظرفیت میکرو پایل تکی و گروهی به روش دستی و حل با نرم افزار ALLPILE و تعیین تنش ها…