جزوه روش های ساخت (گرایش مدیریت ساخت)

14,000 تومان

جزوه روش های ساخت (گرایش مدیریت ساخت) دانشگاه تهران – دکتر حسینی مباحثی که در این جزوه به آن پرداخته…