جزوه دینامیک خاک دانشگاه تبریز

35,000 تومان

جزوه دست نویس دینامیک خاک تدریس شده در دانشگاه تبریز (استاد دکتر صالحی) شامل کتاب داس و کرامر با توضیح…

جزوه روش های ساخت (گرایش مدیریت ساخت)

14,000 تومان

جزوه روش های ساخت (گرایش مدیریت ساخت) دانشگاه تهران – دکتر حسینی مباحثی که در این جزوه به آن پرداخته…