شرح و تفسیر مصور فهرست تجمیعی راه و باند

59,000 تومان

این کتاب شرح و تفسیر بصورت مصور و همراه با مثال های کاربردی درباره نحوه استفاده از فهرست تجمیعی راه…

تشریح و ارائه نکات طلایی و خط به خط فهرست بهای ابنیه

59,000 تومان

کتاب تشریح و ارائه نکات طلایی و خط به خط فهرست بهای ابنیه بر اساس فهارس بهای ابنیه سال ۹۷…

نحوه ارائه پیشنهاد و آنالیز قیمت از صفر تا صد با استفاده از نرم افزار تکسا ۰۰۲

62,500 تومان

با مطالعه این کتاب علاوه بر یادگیری نکات کامل آنالیز و پیشنهاد قیمت توانایی کار با نرم افزار تکسا ۰۰۲…

شرح و تفسیر کاربردی فهرست بها راه و باند و راه آهن ۱۳۹۷

100,000 تومان

آموزش جامع و مصور تفسیر کاربردی فهرست بها راه و باند و راه آهن ۱۳۹۷ این کتاب که اولین در…

شرح و تفسیر کاربردی و مصور فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۹

150,000 تومان

شرح و تفسیر کلیه آیتم های فهرست بهای ابنیه بر اساس آخرین تغییرات و اضافات ۱۳۹۹ به همراه صدها مطالب…

شرح و تفسیر کاربردی و مصور فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۸

120,000 تومان

شرح و تفسیر کلیه آیتم های فهرست بهای ابنیه بر اساس آخرین تغییرات و اضافات ۱۳۹۸ به همراه صدها مطالب کاربردی

شرح و تفسیر کاربردی فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۶

80,000 تومان

شرح و تفسیر کلیه آیتم های فهرست بهای ابنیه بر اساس آخرین تغییرات و اضافات ۱۳۹۶