آموزش و نحوه انجام آزمایش های مکانیک خاک

20,000 تومان

گزارش کار آزمایش های مکانیک خاک: آموزش کامل آزمایش ها و انجام محاسبات فایل کامل نحوه انجام آزمایشات مورد نیاز…

گزارش کار آز هیدرولیک

5,000 تومان

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه هیدرولیک شامل: اثر ضربه جت دریچه کشویی هیدرواستاتیک جت و روزنه روزنه سرریز لبه پهن سرریز…

گزارش کار آز مقاومت مصالح

5,000 تومان

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح (دانشگاه امیرکبیر) شامل ۱- آزمایش کمانش ۲- قضیه کاستیلیانو ۳- تیر مرکب ۴- خمش…