گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سنگ

20,000 تومان

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مکانیک سنگ این گزارش کار شامل ۶ آزمایش مهم مکانیک سنگ است که عبارتند از: ۱-…

تست های آزمایشگاه مکانیک خاک در فایل اکسل

25,000 تومان

این مجموعه شامل تمامی آزمایش های گروه خاک در فایل اکسل می باشد. این مجموعه شامل تمامی آزمایش های گروه…

گزارش کار آزمایشگاه بتن

25,000 تومان

۸ گزارش کار مهم آز بتن همراه با نتیجه گیری طبق آئین نامه ها فهرست مطالب ۱- آزمایش اول :…

آموزش و نحوه انجام آزمایش های مکانیک خاک

20,000 تومان

گزارش کار آزمایش های مکانیک خاک: آموزش کامل آزمایش ها و انجام محاسبات فایل کامل نحوه انجام آزمایشات مورد نیاز…

گزارش کار آز هیدرولیک

5,000 تومان

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه هیدرولیک شامل: اثر ضربه جت دریچه کشویی هیدرواستاتیک جت و روزنه روزنه سرریز لبه پهن سرریز…

گزارش کار آز مقاومت مصالح

5,000 تومان

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح (دانشگاه امیرکبیر) شامل ۱- آزمایش کمانش ۲- قضیه کاستیلیانو ۳- تیر مرکب ۴- خمش…