تست های آزمایشگاه مکانیک خاک در فایل اکسل

25,000 تومان

این مجموعه شامل تمامی آزمایش های گروه خاک در فایل اکسل می باشد. این مجموعه شامل تمامی آزمایش های گروه…

آموزش و نحوه انجام آزمایش های مکانیک خاک

30,000 تومان

گزارش کار آزمایش های مکانیک خاک: آموزش کامل آزمایش ها و انجام محاسبات فایل کامل نحوه انجام آزمایشات مورد نیاز…