خلاصه نکات آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

100,000 تومان

در این جزوه خلاصه نکات مهم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ گرداوری شده است. این جزوه ۲۶ صفحه ای، شامل تمامی…

خلاصه نکات مبحث ۵ همراه با حل سوالات آزمون نظام مهندسی

100,000 تومان

مبحث ۵ مقررات ملی در مورد مصالح و فرآورده های ساختمانی و ویژگی های آنها می باشد. در این فایل…

خلاصه نکات مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

100,000 تومان

این جزوه شامل خلاصه نکات مهم و کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان، آیین نامه ۲۸۰۰ و نیز نشریه ۵۵ می باشد.