سوالات و پاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان ۹۵

100,000 تومان

در این فایل پاسخ سوالات ازمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان سال ۹۵ به صورت تشریحی و در قالب فایل…

خلاصه نکات مبحث ۲۰ و ۲۲

100,000 تومان

این فایل شامل نکات مهم مباحث ۲۰ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان است.

خلاصه نکات مبحث ۷ همراه با حل سوالات آزمون نظام مهندسی

100,000 تومان

مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) شامل نکات اجرایی و طراحی پی های سطحی، عمیق و نیمه…

خلاصه نکات مبحث ۱۲ همراه با حل سوالات آزمون نظام مهندسی

100,000 تومان

مبحث ۱۲، تحت عنوان ایمنی و حفاظت حین اجرا، یکی از مهم ترین مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد، که…

خلاصه نکات آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

100,000 تومان

در این جزوه خلاصه نکات مهم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ گرداوری شده است. این جزوه ۲۶ صفحه ای، شامل تمامی…

خلاصه نکات مبحث ۵ همراه با حل سوالات آزمون نظام مهندسی

100,000 تومان

مبحث ۵ مقررات ملی در مورد مصالح و فرآورده های ساختمانی و ویژگی های آنها می باشد. در این فایل…

خلاصه نکات مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

100,000 تومان

این جزوه شامل خلاصه نکات مهم و کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان، آیین نامه ۲۸۰۰ و نیز نشریه ۵۵ می باشد.

50%

حل سوالات آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان ۹۸

10,000 تومان 5,000 تومان

پاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان سال ۹۸

پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان قوه قضاییه ۹۹

50,000 تومان

سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه ۹۹ رشته راه و ساختمان به همراه پاسخ تشریحی