برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال ۱۴۰۰

22,500 تومان

برنامه اکسل متره و برآورد،صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۱۴۰۰ قابلیت های برنامه: تهیه برآورد و صورت وضعیت…

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۱۳۹۹

17,500 تومان

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۹۹ با کمترین هزینه صاحب یک برنامه کاربردی جهت متره و…

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۹

17,500 تومان

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۹ با کمترین هزینه صاحب یک برنامه کاربردی جهت…

برنامه متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی تاسیسات برقی ۹۹

17,500 تومان

برنامه متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی تاسیسات برقی ۹۹ بر اساس فهرست بها سال ۹۹

محاسبه تعدیل صورت وضعیت‌های فهرست بها تحت اکسل تا شاخص‌های سه ماهۀ چهارم ۱۳۹۹

66,900 تومان

تعدیل صورت وضعیت‌های فهرست بها تحت نرم‌افزار صفحۀ گسترده اکسل کد نویسی شده است، که تمامی شاخص‌های رشته‌های فهرست بهای…