شتابنگاشت زلزله سرپل ذهاب
14%

شتابنگاشت اصلاح شده زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه

35,000 تومان 30,000 تومان

شتابنگاشت زلزله سرپل ذهاب به همراه فایل های اصلاح شده در نرم افزار سایزموسیگنال در قالب ۶ فایل text برای…

برنامه متلب طیف فوریه
20%

کد متلب محاسبه و رسم نمودار طیف دامنه فوریه

25,000 تومان 20,000 تومان

کد برنامه آماده نرم افزار MATLAB برای محاسبه و رسم نمودار طیف دامنه فوریه به همراه توضیحات و صحت سنجی…

17%

نمونه رکورد زلزه های حوزه دور (دانزه ترکیه، امپریا والری،نورتریج)

60,000 تومان 50,000 تومان

سه فایل شتابنگاشت اصلاح شده به همراه تمامی فایل های خام دریافت شده از سایت پیر بریکلی مربوط به حوزه…

برنامه متلب طیف پاسخ
20%

کد متلب محاسبه و رسم طیف پاسخ جابجایی، شبه سرعت و شبه شتاب

35,500 تومان 28,500 تومان

کد آماده نرم افزار Matlab برای محاسبه و رسم نمودار طیف پاسخ جابجایی، شبه سرعت و شبه شتاب به همراه…

شتابنگاشت زلزله طبس
14%

شتابنگاشت زلزله ترکیه، طبس و سن فرناندو

35,000 تومان 30,000 تومان

فایل ۳ شتاب نگاشت کوکائیل ترکیه، سن فرناندو و طبس که به صورت جذر مجموع مربعات مقیاس سازی و تنظیم…