فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال ۱۴۰۰

17,500 تومان

این مجموعه دارای فهرست بهای سال ۱۴۰۰ کلیه رشته ها می باشد که در فرمت اکسل تهیه شده است. هر…

اکسل فهرست بها سال ۱۴۰۰

14,500 تومان

مجموعه فهرست بها اکسل سال ۱۴۰۰ اولین مجموعه فهرست بهای فرموله در اکسل – فهرست بها ابنیه سال ۱۴۰۰ –…

برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال ۱۴۰۰

22,500 تومان

برنامه اکسل متره و برآورد،صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۱۴۰۰ قابلیت های برنامه: تهیه برآورد و صورت وضعیت…

برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال ۱۴۰۰

22,500 تومان

برنامه اکسل متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۱۴۰۰ به همراه فیلم آموزشی شامل برنامه متره و برآورد،…

محاسبه تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ پروژه

25,000 تومان

برنامه اکسل محاسبه تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های پروژه بر اساس بخشنامه ۵۰۹۰ سازمان برنامه و بودجه با استفاده از…

تشریح و ارائه نکات طلایی و خط به خط فهرست بهای ابنیه

59,000 تومان

کتاب تشریح و ارائه نکات طلایی و خط به خط فهرست بهای ابنیه بر اساس فهارس بهای ابنیه سال ۹۷…

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۱۳۹۹

17,500 تومان

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۹۹ با کمترین هزینه صاحب یک برنامه کاربردی جهت متره و…

برنامه اکسل صورت وضعیت نویسی بر اساس قیمت مقطوع

10,000 تومان

برنامه اکسل صورت وضعیت نویسی و برآورد بر اساس قرار داد های قیمت مقطوع – دارای برگه های ریز متره،خلاصه…

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۹

17,500 تومان

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۹ با کمترین هزینه صاحب یک برنامه کاربردی جهت…