برنامه اکسل لیستوفر
25%

برنامه اکسل لیستوفر

20,000 تومان 15,000 تومان

برنامه مخصوص لیستوفر نویسی به روش بسیار ساده و محاسبه وزن بصورت اتوماتیک برای مهندسین دفتر فنی یک برنامه بسیار…

برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال ۱۴۰۰

17,500 تومان

برنامه اکسل متره و برآورد،صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۱۴۰۰ قابلیت های برنامه: تهیه برآورد و صورت وضعیت…

نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای راه ۱۴۰۰

7,500 تومان

نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی براساس فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

اکسل فهرست بها تاسیسات برقی 1400
21%

اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

14,000 تومان 11,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته…

برنامه اکسل صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنیه سال ۱۴۰۰ و نرم افزار لیستوفر

7,500 تومان

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰ و نرم افزارهای صورت وضعیت نویسی و لیستوفر

اکسل فهرست بها سدسازی 1400
21%

اکسل فهرست بهای سدسازی سال ۱۴۰۰

14,000 تومان 11,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی…

اکسل فهرست بها آبیاری تحت فشار
23%

اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰

13,000 تومان 10,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه…

اکسل فهرست بها فاضلاب 1400
23%

اکسل فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰

13,000 تومان 10,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست…

اکسل فهرست بها راه، راه آهن و فرودگاه 1400
18%

اکسل فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

11,000 تومان 9,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست…