خلاصه نکات نشریه ۵۵ همراه با حل سوالات آزمون نظام مهندسی

100,000 تومان

نشریه شماره ۵۵ تحت عنوان “مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی” به معرفی مصالح مورد استفاده در ساختمان ها و همچنین…