سبد خرید 0
 
mehdi_askari

mehdi_askari

  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

طراحی نیلینگ و انکراژ به روش تعادل حدی

25,000 تومان

پروژه بهسازی خاک: ارائه طرح پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ در این پروژه پایدارسازی یک گود تحت اثر سربار…

اثرات ساختگاه لایه‌های آبرفتی بر پاسخ سطح زمین با نرم‌افزار DEEPSOIL

25,000 تومان

صحت سنجی نتایج، بررسی تاثیر مشخصات سه زلزله کوبه، منجیل و فریولی بر روی یک پروفیل خاکی و نتیجه‌گیری در…

محاسبه پارامترهای مدل رفتاری هایپربولیک دانکن و چانگ

30,000 تومان

محاسبه پارامترهای مدل رفتاری هایپربولیک دانکن و چانگ با استفاده از نتایج آزمایش سه محوری فشاری در شرایط CU و…

طراحی ميکرو پايل

30,000 تومان

تعیین ظرفیت میکرو پایل تکی و گروهی به روش دستی و حل با نرم افزار ALLPILE و تعیین تنش ها…