سبد خرید 0
دانش اندازه گیری
دانش اندازه گیری

دانش اندازه گیری

  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای راه ۱۴۰۰

7,500 تومان

نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی براساس فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

برنامه اکسل صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنیه سال ۱۴۰۰ و نرم افزار لیستوفر

7,500 تومان

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰ و نرم افزارهای صورت وضعیت نویسی و لیستوفر

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای تاسیسات برقی سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹

69,900 تومان

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای ردیف های فهرست بهای تاسیسات برقی سال های ۹۷ و ۹۸ و…

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹

69,900 تومان

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای ردیف های فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال های ۹۷ و ۹۸ و…

نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه

129,900 تومان

نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه ۹۷ و ۹۸ و ۹۹

74,900 تومان

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای ردیف های فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال های…

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای ابنیه سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹

74,900 تومان

نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای ابنیه سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ به همراه…